Школяр UA

Українська мова

Члени простого речення. Головні члени речення

Зміст уроку:
- підмет, способи вираження
- присудок, види, способи вираження
- тире між підметом і присудком

Читати про речення

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку