Школяр UA

Українська мова

Синтаксис складного речення. Складносурядне речення

Зміст уроку:
- сполучникові, безсполучникові речення
- види сполучникових речень
- сполучники сурядності та підрядності, сполучні слова
- розділові знаки в складносурядному реченні

Читати про синтаксис складного речення

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку