Школяр UA

Українська мова

Текст, будова тексту. Типи мовлення

Зміст уроку:
- ознаки тексту
- тема, підтеми, основна думка тексту
- будова тексту
- засоби зв’язку речень у тексті
- типи мовлення (розповідь, опис, роздум), побудова текстів різних типів мовлення

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку