Школяр UA

Українська мова

Стилістичні засоби української мови

Зміст уроку:
- стилістичні ресурси всіх мовних рівнів:
1) фонетики
2) словотвору
3) лексикології
4) морфології
5) синтаксису (словосполучення, просте речення, складне речення)

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку